(¯`·.____(¯`VATANIMIZ`¯)_____.·´¯)
> KARA KUVVETLERİ

Yaralanan Personele Sağlanan Haklar

<< < (2/2)

scorpion:
20. Kimlik Kartı Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er):
TSK Kimlik Kartı Yönergesi MSY 52-7(A) gereği;
a. TSK emeklilik statüsünü muhafaza eden Subay, Astsubay, Uzman Erbaşlar ile aile fertlerine TSK Emekli Kimlik Kartı verilir.
b. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olan yedek subayların aylık almaya müstehak dul ve yetimleri ile Malul Gazi yedek subaylara ve bakmakla mükellef oldukları aile fertlerine askeri kimlik kartı verilir. Kendilerine kimlik kartı verilenlere, ayrıca askeri hastanelere müracaatta kullanılan kimlik kartı verilmez.
c. Erbaş ve Erler ile bunların 5434 sayılı kanun hükümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek, aile fertleri ile dul ve yetimlerine Askeri Hastanelere müracaatta kullanacakları “YALNIZ ASKERİ HASTANELERDE GİRİŞ İÇİN GEÇERLİDİR” ibareli kimlik kartları bağlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca verilir.
21. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Ücretsiz Yararlanma :
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren personelin çocukları durumlarını belgelendirmeleri halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan yurt ücreti ve depozito alınmadan faydalandırılmaktadır. Bunun için sözü edilen Genel Müdürlüğünün belirleyeceği tarihlerde müracaat etmeleri gerekmektedir.
22. Ücretsiz Seyahat Hakkı (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanuna göre kendilerine aylık bağlanan;
a. Sb., Astsb., Uzm.Erb.lar ile eş ve reşit olmayan çocukları,
b. Erb. ve Er’ler ile eşleri, yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler.
23. TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden (AYVALIK) Yararlanma (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.Er) :
a. Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan nefis manzaralı TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, tüm malul gazi ile birinci derece yakınlarına (eş/çocuk/anne/baba) oniki ay boyunca hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır.
b. Tesisten faydalanan İç Güvenlik Harekatı Malul Gazi erbaş/er’ler ile yakınlarının gidiş-dönüş yol paraları, (tren/otobüs bilet ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK.Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yaralanan malul gazi erbaş/er’lere ücretsiz bir tatil geçirmeleri imkanı sunulmaktadır. Tesisten faydalanmak için K.K.K.lığı Per.İşl.D.Bşk.lığı (YÜCETEPE/ANKARA) adresine dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. (Dilekçe örnekleri As.Ş.Bşk.lığı ile en yakın Askeri Birlik K.lığından temin edilebilir.)

scorpion:
24. Yara İşareti Takılması. (Sb./Astsb./Uzm.Erb.):
Malul Gazi olan subay, astsubay ve uzman erbaş’lar (Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenler)’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve devam edenler yaralandıkları sayı kadar yara işaretini taşırlar. (Bir olaydaki yaralanma bir yara işareti ile belirlenir.) Bu işaretler, K.K.K.lığı personeli için Kuvvet Komutanı tarafından onaylanmış belgelere (Yara İşareti Beratı) göre taşınır.
25. TSK Sosyal Tesislerinden İstifadede Otopark Ücreti Alınmaması. (Sb./ Astsb.):
TSK.sosyal tesislerinden (Ordu Evi, Özel Eğitim Merkezleri, Askeri Gazino ve Diğer Kolaylık Tesislerinden) istifade eden malul gazi personelden otopark ücreti alınmamaktadır.
26. TSK.Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi. (Sb./Astsb./Uzm.Erb./ Erb.Er):
a. Ankara-Bilkent mevkiinde konuşlanmış ve 21 Nisan 2000’de açılışı yapılmış olan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 21 Ağustos 2000 tarihinden bu yana hasta kabul etmektedir. Merkezde her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlılıkları, amputeler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları) sakatlık ve özürlülüğün bulunduğu hastaların rehabilitasyonu yapılmaktadır.
b. Merkezin 50 yataklı bakım merkezi bölümünde, bakım ünitesi ile yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Bakıma muhtaç ve kimsesiz malul gazilerden bakıma muhtaçlığı GATA ve/veya TSK Sağlık Kurulu raporuyla belgelenen ile kimsesizliği bir belgeyle onaylanan ve Merkez Başkanlığınca uygun görülen malul gaziler bu üniteden istifade etmektedir.
c. Başta gazilerimiz olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet vermekte olan TSK.Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde poliklinik hizmetleri ran-devulu olarak verilmektedir. Poliklinik hizmetleri için randevu telefonu (0312) 291 12 12’ dir.
ç. Muayene ve tedavilerinin yatırılmadan yapılabileceği Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için merkez bünyesinde 50 yataklı bir otel de hizmet vermektedir.
27. Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma (Sb./Astsb.):
Malul kaldığı halde kendi istekleriyle muvazzaflık hizmetlerine devam eden, Sb./Astsb.’lar istedikleri takdirde; Sb.lar için, K.Kaldıran, Bodrum, Aksaz, Özdere ve Foça; Astsb.lar için, K.Kaldıran, Özdere, Aksaz ve Ören Özel Eğitim Merkezlerinden iki yılda bir, diğer özel eğitim merkezlerinden ise her yıl yararlandırılır.
28. TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması. (Sb./Astsb.) :
Gazi kartı sahibi muvazzaf ve emekli Sb./Astsb. ile bunların eşleri ve refakatindeki evli/bekar çocukları, gelin ve damatlardan, TSK. bünyesindeki Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine girişlerinde günübirlik giriş ücreti alınmamaktadır.
29. Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim. (Sb./Astsb./Uzm. Erb./Erb.-Er) :
Malul Gazi ve dul eşinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40’I geçmeyen oranda mesken tarifesi indirimi uygulanmaktadır.
30. Mesken Vergisinden Muafiyet:
Şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2004 yılı için 2003/6576 Sayılı Kararname ile sıfıra indirilmiştir.
31. Kamuda Görev Yapan Tüm Özürlülerin DÜNYA ÖZÜRLÜLER GÜNÜ’nde İdari İzinli Sayılması:
2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.
32. Spor Müsabakalarından Ücretsiz İstifade Etme:
a. Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor müsabakalarında, muharip ve malul gaziler için özel yer tahsis edilmektedir.
b. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen stadyumlara, muharip ve malul gazilerin girmesi için her türlü tedbirin alınmakta ve kolaylık sağlanmaktadır.
c. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca verilen “Gazi Tanıtım Kartı” gösterilerek müsabaka yerlerine ücretsiz girilebilmektedir.

scorpion:
33. Su Ücretinde İndirim (Sb./Astsb./ Uzm.Erb./Erb.-Er) :

Malul gazi aylığı bağlanmış olanlardan, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinin %50’den az indirim içermemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınmaktadır.Yaralanan / Sakat Kalan Personel Haklarının Tahakkuku İçin Gerekli Belgeler ve Sorumluluklar
a. Birlik K. lığınca Düzenlenecek Belgeler ( 6’şar suret ):
(*)(1) Görev emri,
(*)(2) Olay tutanağı,
(3) Nüfus Kayıt Örneği,
Olay, adli kovuşturma konusu ise, yukarıdaki belgelere ilave olarak:
(*)(1) Ayrıntılı kaza raporu,
(*)(2) İdari tahkikat raporu,
(*)(3) Mahkeme kararı,

Yukarıda belirtilen belgelerden birer suret malul personelin şahsi dosyası ile Askerlik Şubesi Başkanlıklarına gönderilmelidir.

b. Hak sahibi Tarafından Gönderilecek Belgeler ( 6’şar suret):

(*)(1) Dilekçe, ( Nakdi Tazminat, Maaş ve Mehmetçik Vakfı için ayrı ayrı yazılacaktır.İkamet adresi ve telefon no’ su ile banka hesap numarası yazılı olacak ve banka hesap cüzdanı fotokopisi ekli olacak)
(2) Öğrenim belgesi,
(3) Askerlik terhis belgesi,
(4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
(5) 3 adet fotoğraf,

c. Asker Hastahanelerince Düzenlenecek Belgeler (6’şar suret):

(*)(1) Yaralanma sakatlık bırakmadı ise, kat’i rapor (“İş günü ve iş gücü kaybı”, “uzuv zaafı olmadığı”, “tamamen iyileştiği” belirtilecek.)
(2) Yaralanma sakatlık bıraktı ise, Kesin Sağlık Raporu.
(3)Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanların raporlarında, bu kaydın konulması gerekmektedir.

Not*) 1-Yaralı personel için bu belgeler düzenlenecektir.
2-Yaralı personelin Nakdi Tazminat dışında başka bir hakkı bulunmamaktadır.
Dilekçe Örnekleri

scorpion:
a. Nakdi Tazminat, Maaş, Yardım İstek Dilekçe Örnekleri :
(1) Nakdi Tazminat İstek Dilekçesi için:
KARA KUVVETLERİ PERSONEL İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINA
ANKARA
.../.../... tarihinde ............................................ sonucu yaralandım/sakat kaldım. Şahsıma ödenecek Nakdi tazminatın aşağıda belirttiğim banka hesap numarama gönderilmesini arz ederim. .... /... /..
(imza)
Adı Soyadı
Adres ve Telefon Numarası :
Banka İsmi ve Hesap Numarası :
(2) Maaş istek İstek Dilekçesi için:
T.C EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA
.../.../... tarihinde ............................................ sonucu yaralandım/sakat kaldım. Şahsıma bağlanacak aylığın aşağıda belirttiğim adresime gönderilmesini arz ederim. .... /... /..
(imza)
Adı Soyadı
Adres ve Telefon Numarası :
Banka İsmi ve Hesap Numarası :
(3) Yardım İstek Dilekçesi için::
TSK. MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA
.../.../... tarihinde ............................................ sonucu yaralandım/sakat kaldım. Şahsıma yapılacak yardımın aşağıda belirttiğim banka hesap numarama gönderilmesini arz ederim. .... /... /..
(imza)
Adı Soyadı
Adres ve Telefon Numarası :
Banka İsmi ve Hesap Numarası :

scorpion:
b. TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden yararlanma Dilekçe Örneği:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIPERSONEL İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINA
YÜCETEPE/ANKARA
1. .................................................. ...........................................Komutan lığında askerlik hizmetini yaparken..........................tarihinde yaralandım.
2. T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce .................................................. .... sicil no.su ve...........................kart seri nosu ile tarafıma malül gazi aylığı bağlanmıştır.
3. Ayvaklı'ta bulunan Rehabilitasyon Merkezinden aşağıda isimleri bulunan yakınlarım ile birlikte ve belirttiğim aylarda faydalanmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim. Tarih
ADRESİM : İmza
Tel Nu. : Adı Soyadı
TESİSTEN FAYDALANMAK İSTEYEN YAKINLARIM :
1. EŞ Adı (Evli ise)
2.Çocuk Adı (Varsa)
3. Baba Adı (Bekar Personel için)
4.Anne Adı (Bekar Personel için)
TESİSTEN FAYDALANMAK İSTENEN AYLAR :
1.
2.
3.
AÇIKLAMA : DİLEKÇEDE İSTENEN VE TERCİH EDİLEN 3 AY MUTLAKA BELİRTİLECEK, EMEKLİ SANDIĞINCA VERİLEN PERSONEL TANITIM KARTININ FOTOKOPİSİ DİLEKÇEYE EKLENECEKTİR.
BİRLİK KOMUTANLIKLARINCA DÜZENLENECEK BELGELER OLAYIN OLMASINI MÜTEAKİP 15 GÜN İÇİNDE K.K.K.LIĞINDA BULUNDURULACAKTIR. SAKAT KALAN PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI, BİRLİKLERİNCE YAKIN TAKİBE ALINARAK, SAKAT KALAN PERSONELİN KİMLİK BİLGİ VE BELGELERİ TAYİN DÖNEMLERİNDE ZİMMETLE TESLİM EDİLEREK YENİ PERSONELİN BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek