(¯`·.____(¯`HER TELDEN`¯)_____.·´¯)
> BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ

Bulmaca Severlere Torpil ( bulmaca sözlüğü)

<< < (15/33) > >>

scorpion:
Flok ve randa yan yelkenlerin kandilisası:ÇÖRDEK
Flok yerine çekilen çok daha büyük flok:GENOVA
Flokların açıldığı istralya:LARMO
Gabya serenlerin kandilisasına:MANTİ
Ganj nehrinde yük taşımakiçin kullanılan, altı düz tekneATİLE
Geceleyin denizde oluşan parıltı:YAKAMOZ
Gemi adamlarını gemilere atama belgesi:ORDİNO
Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan dörtgen biçiminde delik:LOMBAR
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklıkAPARTA
Gemi çapasına bağlı bulunan kalan halat ya da zincir:GEMENE
Gemi çatmasında eğri parçaARAÇOL
Gemi demir:ÇAPA-LENGER
Gemi demiri:MİRSAT
Gemi demirinin ucundaki yassı parça:TIRNAK
Gemi direğinin ayaklığı:ISKAÇA
Gemi dümeni:HALAŞE
Gemi enkazı, batık:LAŞE
Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta:İSPİRALYA
Gemi güvertesinde enine konmuş kirişlerden her biri:Kİ
Gemi güvertesinde gemizincirinin geçtiği delik:LOÇA
Gemi güvertesinde suların dışarıya akması için açılan delik:FRENGİ
Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri:KEMERE
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme:TORNİSTAN
Gemi içini aydınlatmaya yarayan zeytinyağıyla yanan siperli fener:MAPA
Gemi kaptanıÜVARİBEY
Gemi kiralama:ISKAPARMA
Gemi omurgası:KARİNA
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç ya da demir direklerden her biri:BODOSLAMA
Gemi personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi:ÇIMARİVA
Gemi safrasıABURA
Gemi ve teknelerde kullanılan tahta:GERDEL
Gemi veya tekne içindeki kapılara ve güverteden aşağı iniş ve çıkış merdivenlerinin üzerindeki kapalı yerlere denir:KAPORTA
Gemi yada tren yatağı:KUŞET
Gemi yapılan yer:TERSANE
Gemi zincirinin su içindeki bölümü:KALOMA
Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden ayrılması:AVARA
GemiEFİNE-SABİHA-KEŞTİ
Gemici çırağı, küçük yaştaki tayfa yamağı:MİÇO
Gemici düdüğüİPSİ
Gemici pusulası:KARTİ
Gemici, işçi gibi kimselerin eğlenmek için gittikleri içkili, danslı yer:BALOZ
Gemicilerin eğlenmek için gittikleri içkili yer:BALOZ
Gemicilerin gayret sözü:HEYAMOLA
Gemicilikte halat germe:TİZE
Gemide bulunanlarda salgın hastalık bulunmadığını gösteren resmi belgeRATİKA
Gemide hareket halinde bulunan bir halatın veya zincirin, bir an durdurulması için verilen komut:ABOSA
Gemide hava bacaları:MANİKA
Gemide tayfa başı:LOSTROMO
Gemide teslim satış:FOB
Gemide yelkenlerin açılması:AMORA
Gemideki pencerelere verilen isim:LUMBUZ
Gemilerde ambarORTUÇ
Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ipAVLA
Gemilerde çeşitli anlamlar taşıyan ışıklı işaretlerin topluca sıralandığı direk:NOEL AĞACI
Gemilerde demir zincirinin geçtiği delik:LOÇA
Gemilerde küçük makara:MANDAR
Gemilerde kullanılan demir halka:ANELE
Gemilerde kullanılan küçük su fıçısı:KARTEL
Gemilerde kullanılan, sert ağaçtan yapılmış bir çeşit iğne:KAVELYA
Gemilerde mizana direğinin gerisindeki yelken:RANDA
Gemilerde nöbet değişimi:ISKANCA
Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğuşları:BAŞALTI
Gemilerde teçhizatları korumak üzere üstlerine örtülen branda kılıflar:KAPELA
Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşeme:GÜVERTE
Gemileri bağlamakta kullanılan üç yada dört kollu halat:YOMA
Gemileri farklı iki su düzeyinin birinden ötekine geçirmek için yapılan ara havuz:LOK
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halatALAMAR
Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir tona eşit birim:TONİLATO
Gemilerin baş bodoslamalarının su içindeki kısmında ileri doğru uzanan şişkin kısım:BULB
Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken:RANDA
Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isimALAMAR
Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfak:GALİ
Gemilerin yükleme ve boşaltma yapması için rıhtımlarla çevrili havuza verilen adOK
Geminin arkasıUPA
Geminin bağlı olduğu limanın adı yazılan düz veya yuvarlak kıç bölümü:AYNALIK
Geminin baş ile kıçı arasında inik meyil veya kıç tarafta su kesiminin altındaki dar kesim:ÇALIM
Geminin baş tarafındaki yatık direğin (cıvadranın) dışarıya doğru uzanan parçası:BASTON
Geminin baş tarafından havaya doğru biraz kalkık olarak uzatılmış bulunan direk:CIVADRA
Geminin başka bir gemiden veya kıyıdan uzaklaşması:AVARA
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.:KANA
Geminin cıvadrasına çekilen üçgen yelken.: FLOK
Geminin en geniş yeri:MASTURİ
Geminin götürü olarak kiralanması:ISKARSO
Geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak:BANDIRA
Geminin içindeki en alt bölümİNTİNE
Geminin ön tarafıRUVA
Geminin orta bölümü:BEL
Geminin rüzgar alan yönü:ORSA
Geminin rüzgâr almayan yanı:BOCA
Geminin rüzgar üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi:TİRAMOLA
Geminin saatteki hızını ölçen aletARAKETE
Geminin sol yanı:İSKELE
Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar:ISKALARİYA
Geminin yan kısmı:BORDA
Geminin yükünün pek sıkı olarak istif edilmesi:ISKARÇA
Geminin zincirini toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması:APİKO
Gemiyi baştan yada kıçtan halatla karaya bağlama:ABAŞO
Gemiyi istenen bir yerde tutmak için bir zincirle denize atılan, iki ya da daha çok kolu bulunan gemi demiri:ÇİPO
Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut:VİYA
Genellikle Venedik’te kullanılan bir kayık:GONDOL

scorpion:
Getirip götürme halatı:VARAGELE
Gezi amacıyla kullanılan iki direkli gemi:GULET
Ghanj Nehrinde, yük taşımak için kullanılan altı düz tekneATİLE
Gondol’a benzer kayıkEREME
Gondola benzeyen bir kayıkELEME
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken:MAYİSTRA
Güveretenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren, enine konan kısımlardır:KEMERE
Güverte borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşan çizgi:ARMOZ
Güverte locasının altındaki demir kol:KASTANYOLA
Güverte üstündeki borda kaplaması:KÜPEŞTE
Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki çizgi:ARMUZ
Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu delikler:FİRENGİ
Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzeriene açılan branda veya başka bir malzememden yapılmış örtü:TENTE
Haberleşmeye yarayan bir tür süratli vapur:AVİZO
Halat dikme işlemlerinde kullanılan sert bir ağaçtan yapılmış havuç şekline benzeyen malzeme:KAVELA
Halat iplerinden saç gibi örülmüş ipALMASTRA
Halat sargısı:BADERNA
Halat ucu:ÇIMA
Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü:BURGATA
Halat volta etmek için ağaç veya :-):-):-):-)lden yapılmış silindirik biçimde güverte veya rıhtıma bağlanmış bir eleman:BABA
Halat yumağı:RODA
Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı:ÇIMA
Halatı meydana getiren incecik ipler:FLASA
Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı:BADERNA
Halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi:BÜKÜN
Halatların bağlı bulundukları yerlerden fora edilmesi için verilen kumanda:MOLA
Halatların çımalarına açılmayacak şekilde yuvarlak şekilde yapılan ve dikişle emniyete alınan yuvarlak büyük halkalar:KASA
Halatların çımalarında kasa yapmakta kullanılan madeni halka biçimindeki malzeme:RADANSA
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama:KAVELA
Halatların ucuna tutabilmek için veya süs olarak yapılan bir cins düğüm şeklindeki işleme:CEVİZ
Halatta kaymayı önleyen bir düğüm biçimi.:KROPİ
Harp gemilerinde personel taşımakta kullanılan motorlu büyük filika:İŞKAMPAVYA
Harp gemilerinin sol taraflarındaki merasim merdiveni:ISKALARA
Harp gemilerinin ve bilumum beylik gemilerin grandi direklerine çekilen ensiz ve uzun şerit sancaklar:FLANDRA
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış bir savaş gemisi:KADIRGA
Hep birlikte kürek çekmek için verilen komuta:ALBERABER
Her iki küreği bir kişi tarafından çekilen ve birden üç çifteye kadar küreği bulunan savaş gemisi filikasıATALYA
Herhangi bir maddenin bir tekneden olan yönünü mıknatisi veya cayro pusla ile tayin etmek veya ölçmek:KERTERİZ
Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için verilen komuta:LAVA
Hız ve manevra yeteneği bakımından üstün niteliklere sahip küçük savaş gemisi, muhripESTROYER
Hollanda gemisi:KOF
Hollanda'da kanllarda kullanılan, gövde ve arka kısmı elma şeklinde yüksek bir çeşit tekne:BOİR
İçi havayla dolu dalgıç giysisiKAFANDAR
İçinde diri balık saklanan denizden ayrılmış havuz:LİVAR
İçme suyu konulan büyük, yassı fıçı:MANCANA
İki denge çubuklu Malezya teknesiRAV
İki direkli bir yelken türü:ISKURA
İki direkli ve yelkenli bir savaş gemisi:BRİK-GULET
İki direkli yelkenli bir gemi:USKUNA
İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi:BRİK
İki gemi ya da gemi ile kıyı istasyonu arasında haberleşmede kullanılan üç kollu işaret sütunuEMAFOR
İki gövdeli (birbirine paralel tutturulmuş iki kütükten yapılmış) deniz taşıt aracına verilen ad:KATAMARAN
İki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi:MATİZ
İki haltı birleştirmek için veya halatın çımasına geçici kasa yapmak için kullanılan cıvatalı mengene:KERVE
İki kalastan yapılmış ilkel sal:KATAMARAN
İki kişilik, sportif amaçlı bir tür küçük yelkenliİRAT
İki matafora cundaları arasında bulunup can halatlarının bağlandığı tel halat:FALAKA
İki sıra kürekli Antikçağ Roma teknesi:BİREMİS
İri ağaç gövdelerinin içinin oyularak yapılması esasına dayalı, karmaşık yapılı, gelişkin tekneİRAGUA
Irmaklarda işleyen bir çeşit altı düz tekneELEME-TOMBAZ
Irmaklarda işleyen, altı düz kayıkELEME
Irmaklarda ve sığ sularda yük taşımakta kullanılan bir tür tekne:LİMBO
Irmaklarda, sığ sularda yük taşıyan bir tür tekne:LİMBO
Irmakları geçmek için kullanılan salOT
İskele gibi yerlere yanaşan teknelere girip çıkmayı sağlayan tahta köprü,gemi merdivenine verilen adOSA
Kalyon türünden küçük savaş gemisi:BARÇA
Kamaralarla alt güverteyi aydınlatmak için bordalardan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere:LOMBOZ
Kaptanın ve tayfaların, gemi sahibine yada sigorta ortaklığına bilerek verdikleri zarar: BARATARYA
Karadeniz kıyılarında kereste taşımada kullanılan bir tür tekne:İNEBOLU
Karadeniz yelkenlisi:TAKA
Karadeniz’de kereste taşımakta kullanılan bir tür küçük mavna:İNEBOLU KÜTÜĞÜ
Karadeniz'de imal edilen balıkçı teknesi:ALAMATRA
Karalar arasına sokulmuş deniz kolu:İNLET
Kavançalı seren yelkeniRAÇERA
Kayık küreğinin toparlakça yeri:TOPAÇ
Kayık ve motorun altındaki sivri parça:NAL
Kayık, mavna ve küçük gemilerin kalafata çekildikleri yer:ÇEKEK
Kayık, mavna, küçük gemilerin kıyıda çekildiği yer:ÇEKEK
Kaza ya da başka bir olayı karadakilere bildirmek için gemilerden denize salınan içinde mektup olan şişeOTKAL
Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu tahta levha:AYNALIK
Kıç direkteki kısa seren:GİZ
Kıç tarafı yüksek, hızlı giden yelkenli:ÇEKELEVE
Kıyı sağlık idaresince gemilere verilen giriş çıkış izniIRATİKA
Kıyıları koruyan gemilere verilen ad:VARDAKOSTA
Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut:AVARA
Kıyıya dik derin vadilerin, sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipi:RİA
Küçük bir gemi gibi kullanılabilen büyük sandal:ŞALOPA
Küçük boyda kayık:ÇIRNIK
Küçük güverte:KASARA
Küçük tekne kaptanı:REİS
Küçük tonajlı yük gemisi:KOSTER
Küçük vapur, çatana:İSTİMBOT
Kullanılmamış nebati halat sargısı:RODA
Kürek çekerekn tekneyi geriye itmek için verilen komutİYA
Kürek çekilirken küreğin bir periyot içindeki mesafesi:HAMLA
Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne:KANO
Kürekle yürütülen, sakin suda dolaşmaya elverişli dar ve uzun sandal:YOLE
Küreklerin takıldığı tahta veya demir kazıklar:ISKARMOZ
Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çelik şeklindeki lumbar ıskarmoz denilen aygıtlar:ISKARMOZ
Kuzey Avrupa'da kullanılan, gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi:LASTA

scorpion:
Liman:MERSA
Limanda gemilerin yükleme veya tahliye işlerini yürüten insan veya şirketTEVEDOR
Limanlarda kıyı ile gemi arasında yük taşımada kullanılan altı düz, sağlam yapılı sac tekne:LAYTER
Lumbuzları içerden kapayan demir kapak:KÖRKAPAK
Madeni babalrın bir tanesine, halat ve zincirin volta edilmesi için kullanılan silindirik madeni levha:BITA
Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatmak işi:TİRAMOL
Maltalılar tarafından kullanılan altı düz ve tek direkli tekneİPARONER
Mancana büyüklüğündeki madeni fıçı:VARİL
Mercan adası:ATOL
Motorsuz büyük tekne:MAVNA
Nehrin bir kenarından diğer kenarına geçebilmek için ağaçtan, sazdan veya şişirilmiş tulumlardan yapılan sal:CALE
Nil nehrinde çalışan bir tür yelkenli ticaret gemisi:GAİSA
Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem:TSUNAMİ
Omurga ile bodoslamamın birleştiği köşe:ÇENE
Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli, taşıma gemisi:BORÇA
Ortaçağda kullanılan, alçak ve altı düz bir çeşit gemi:GALİ
Ortaçağda nakliye gemisi:BARÇA
Osm.Donanmasında kullanılmış, ana güverteden başka iki alt güvertesinde top bataryası bulunan kalyon:KARAKA
Osm.Savaş gemilerinde, erlerin brandalarını sardıktan sonra bağlamakta kullandıkları ince halat:NEVCET
Osmanlı Donanmasın da küçük savaş gemisi:KALİTE
Osmanlı Donanmasında görev yapan asker sınıfı:LEVENT
Osmanlı donanmasında kullanılan kadırga türünden bir savaş gemisi:BAŞTARDE
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe:RİYALA
Özel gezinti gemisi:YAT
Palangalarda kullanılan bir nevi dilli makara:BASTİNA
Pruva direği kabasorta armalı, grandi direği sübye armalı iki direkli yelkenli tekne:USKUNA
Pruva ve grandi direğicundaları arasındaki tel halat:KARANFİL
Ren geyiği derisinden yapılmış Eskimo kayığı:UMİAK
Rıhtıma yanaşmış gemilere inip çıkmak için konulan köprüOSA
Rıhtımın su üstünde kalan bölümüOM
Rıhtımlarda palamarları bağlamaya yarayan, taştan ağaçtan ya da demirden, büyük baba:KOLONA
Rüzgarüstü:ORSA
Saçak, cumba gibi çıkmaların altına konan destekARAÇOL
Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma.Yelken indirme:ARİYA
Sancağın yarıya kadar çekilmesi işlemi:MEZESTRE
Sancak çekmek için kullanılan 1,5 burgatalık ince halatAVLO
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek:BOYNA
Sandalı yürüten, kıçtan takma kısa kürek:BOYANA
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad:MATAFORA
Savaş gemilerinde çavuştan yüksek bir aşamada bulunan erERDÜMEN
Savaş gemilerindeki asma yatak:BRANDA
Savaş gemilerindeki kürekli veya yelkinli tekneler:FİLİKA
Savaş teknesinde topu bordoya bağlayan halat:BRAGA
Sefer halindeki gemilerin, direklerinde taşımak zorunda oldukları beyaz ışıklı fenerİLYON
Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar:ABLİ
Seren yelkenlerinin geriye bakan kısımları:ÇÖRDEK
Serenlere açılan delik:BASARYA
Serenleri pırasya pupaya ve rüzgarı başa alarak gemiyi ilerletme:RUBA
Sığ deniz:NERİTİK
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan altı düz tekne:ŞAT
Tahta leğen:MASTALYA
Tahtadan yapılmış, kayığın suyunu atmak için kullanılan kürek:LAVAT
Takadan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir çeşit Karadeniz kayığı:ÇAPAR
Tek kişilik ve yelkenli yarış teknesi:FİNN
Tek tip, küçük, tek kişilik ve yelkenli yarış teknesi:FİNN
Teknede çeşitli işler için kullanılan kısa halat:FİLADOR
Teknelerde kullanılan bir yelken:VELENA
Teknelerde seyir defterine verilen isim:JURNAL
Teknelerde veya sahilde filika veya botların asılabilmesi için uçlarında palanga bulunan aygıt:MATAFORA
Teknelerde, bayrak ya da direği yukarı çekmek:YİSA
Teknelerde, denize düşmeyi engellemek ve tutunmak için teknelerin etrafına çekilen teli tutan demir ayaklar:VARDEVALA
Teknelerin baş orta ve kıç kısımlarında güverteden daha yüksek olan güvertelere veya kısımlara denir:KASARA
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, geniş ağızlı balık ağı:TROL
Teknenin baş tarafında dışarıya doğru eğik olarak uzanan sabit seren:CIVADRA
Teknenin baş ve kıç tarafındaki 45 derecelik açı civarındaki istikamet:OMUZLUK
Teknenin kıçını karaya çekerek yanaşma:KIÇTANKARA
Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancağa dalgaların bordadan alınması ile sallanması:YALPA
Teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip kalkan merdiven:İSKELE
Ticaret gemilerinde tayfaların başı:LOSTROMO
Torpidolara karşı ve daha başka işler için gemilerde kullanılan halattan örülmüş ağ:ŞIPKA
Torpidolardan oluşan filo:FİLOTİLLA
Tuna da kullanılan bir çeşit yolcu kayığı:ORANSA
Tuna ırmağında yolcu taşımakta kullanılan, altı düz, kürekli bir tür kayık:ORANSA
Tuna nehrinde hafif savaş gemisi olarak veya yük ve insan taşımakta kullanılan bir çeşit gemi:NASAD
Tunus kıyılarında kullanılan üç direkli yelkenli tekne:ÇİTİHA
Türklerin Karadeniz'deki ırmak kıyılarının korunmasında: Kazakların kıyılara saldırmada kullandıkları altı düz, yayvan gemi:ŞAYKA
Tutulmakta olna bir halatın kaymaması için yapılan bir bağ çeşidi:BARBARİSKA
Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni:FOA
Üç flok yelkeni bulunan, 200 tona kadar olabilen, tek ve yekpare direkli yelkenli:ÇIRNIK
Üç köşeli sancak:FLAMA
Üç veya daha çok direği bulunan gemilerde arka direk:MİZANA
Uç:CUNDA
Üçgen şeklinde yelken asılan seren:ARTENE
Uçkurluk kenarlarının karşısına gelen kenarları üçgen biçiminde oyulmuş küçük sancak:GİDON
Uzak Doğuda ticari amaçla kullanılan, iki ya da üç direkli tekne:KAPAL
Vapur ortaklığı veya banka şubesi:ACENTA
Vurgun hastalığına karşı uygulanan emniyet durakları:AKSONA-AKSUNA
Yalnız pruva direği kabasorta, öbür direkleri sübye donanımlı olan, genellikle üç direkli yelkenli gemi:NAVİ
Yan yelkenlerin alt yakasını gerip açmak için kullanılan yatay seren:BOMBA
Yandan gelen rüzgar:APAZLAMA
Yarım serenleri çevirmek için bunların ucuna bağlı donanım:ABLİ
Yarış teknesi:ŞARPİ
Yat limanı:MARİNA
Yekenin dümene bağlandığı en üst kısımÜMENTASI
Yelken açma komutu:AMORA
Yelken alanının küçültülmesi:CAMADAN
Yelken bağı:KÖLGEN
Yelken deliklerine ve halat ilmik yerlerine geçirilen :-):-):-):-)l halka:RADANSA
Yelken devrinde muhabere ve irtibat hizmetlerinde kullanılan hızlı ve hafif gemi:AVİZO
Yelken gemilerine mizana direği denilen kıç direkte eğik duran bayrak sereni:GİZ

scorpion:
Yelken indirme:MAYNA
Yelken teknelerinde direkten inen istrelyaları açmak için kullanılan kollar:GURCATA
Yelken ve tentelerin delik açıldığında yırtılmaması için delik etrafının takviye edildiği aleminyum veya halat yassı halka:MATAFYON
Yelkeni bir bordadan öbür bordaya almak:TRAMOLA-KAVANÇO-KAVARÇO
Yelkeni yarı kapatmak için kullanılan örgü halat:KAYTAN
Yelkenin kandisilaya bağlanan köşe yakalarına verilen ad:ÇÖRDEK
Yelkenin sarılması için verilen komuta denirARAVELE
Yelkenin ucunda ip geçirmek üzere yapılmış göz:MATA
Yelkenin, sancağın veya çubukların aşağıya indirilmesi:ARİYA
Yelkenle seyirde rüzgarın bir kontradan diğer kontraya önce pruvanın geçmesi ile yapılan dönüş:TRAMOLA
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen :-):-):-):-)l halka:RADANSA
Yelkenlere ve tentelere açılan delik:MATAFYON
Yelkenleri bağlamaya yarayan zincir, halat veya palanga:İSKOTA
Yelkenleri elden geldiği kadar rüzgarın estiği tarafa yaklaştırarak seyretmek:ORSA
Yelkenleri germe veya gevşetme işlemi:TİRAMOLA
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi:ÇEKTİRİ
Yelkenleri rüzgara göre ayarlama:TRİM
Yelkenleri toplamak için kullanılan selviçe:İSTİNGA
Yelkenleri yukarı kaldırmak için kullanılan halat:KANDİLİSA
Yelkenlerin alt kısmının bağlandığı direk parçası:BUMBA
Yelkenlerin iç yanları:ALABANDA
Yelkenlerin indirilmesi için verilen komut:AMORA
Yelkenlerin iskota yakalarını kullanmak, yelkeni rüzgar ile doldurmak için halat - palanga donanımı:ISKOTA
Yelkenlerin köşelerine ve yakalarına denir:YAKA
Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlarELVİÇE
Yelkenli bir tekne:KEÇ
Yelkenli gemilerde ana direk ve çubuklarını tepeleri,nden baş ve kıç doğrultusunda tutan halat:İSTİRALYA
Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine kıça doğru eğk olan gerili halatATRİSA
Yelkenli gemilerde arka direk:MİZANA
Yelkenli gemilerde gabya çarmıklarını ana direğe bağlayan kısa çarmıklar:RİLİ
Yelkenli gemilerde gabyarların direklere çıkması için verilen komut:ARİVA
Yelkenli gemilerde iki direk arasındaki istiralyalar üzerine açılan üçgen yelken:VELENA
Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan ana sereni ve bu serene bağlanan yelken:TRİNKETA
Yelkenli gemilerde serenlerle donanımlarının bakımıyla görevli tayfa:GABYAR
Yelkenli gemilerde yelken açmak için kullanılan, yatay bağlanmış, uçları ince göndere verilen adEREN
Yelkenli teknelerde kıç bodoslama, kıç aynalık üzerinde bulunan direğe çekilen yelken:BOCURUM
Yelkenli ve kürekli eski bir gemi türü:ÇEKTİRİ
Yelkenli veya kürekli bir teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer:HAVUZLUK
Yelkenli yük teknesiALAPURYA
Yelkenlide direklerden birinin halatı:BURİNATA
Yemek pişirilen yer, mutfak:KUZİNE
Yer bulmak için güneş, ay ve yıldızların ufuklarla olan açısını saptayan aletENKSTANT
Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir:AGANTA
Yolcu gemilerinde üst güvertenin altındaki güverteALAVRA
Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren:BUMBA
Yük taşımak ya da köprü kurmak için kullanılan, altı düz bir çeşit deniz aracıUBA
Yükleme veya tahliye işlerini yürüten işçi gurubunun başı:FORMEN
Yükün hasardan korunması ve hızlı tahliye edilebilmesi için yüklerin aralarına ve altlarına konulan tahta, hasır v b. malzemeANEC
Zincir veya halatın kısa bir zaman süresi için elde tutulup bırakılmaması:AGANTA
Zincirin demire ya da iki zincirin birbirine dolanması.VOLTA
Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak dönen iki yarım bakladan oluşan kilit:FIRDÖNDÜ
Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı alınması, indirilmesi:AYBOCU

scorpion:
Haberci, ulakAİ-KARAKULAK
Habeş piskoposlarına verilen ad:EBUNA
Habeş soylusu:RAS
Habeş Yahudi’si:FLAŞA
Hac sırasında kesilen kurban:HEDİ
HaçALİP
Hacim, oylum:CİRİM
Hacizli:MAHCUZ
Haçlılar'ın Suriye ve Filistin'de yaptıkları en büyük kalelerden biri:KRAK
Hademe:ODACI
Hadım etmek:ENEMEK
Hafif bir hamur tatlısı:MAFİŞ
Hafif bulutlu, sisli hava:GEREN
Hafif düğüm yaparak bağlamak:İLMEK
Hafif esinti:İPİLTİ
Hafif giyecek:KABAÇE
Hafif gürültü, hışırtı, tıkırtıAVIŞ
Hafif ipekli bir kumaşERJ
Hafif kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sığır derisi:NUBUK
Hafif malzemelerden yapılan ve iki yüzü kontrplaka kaplanan levhaANO
Hafif şaşı.ŞEHLA
Hafif ve gözenekli bir çökelti taşı:TÜF
Hafif ve yavaş tempolu bir çeşit halk dansıOLONEZ
Hafif yağan yağmur:ÇİLENTİ
Hafif yel:ESİNTİ
Hafifsemeye dayanan söz sanatı:LİTOT
Hafıza kaybı:AMNEZİ
Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması:AMNEZİ
Haiti ve diğer Karaib adalarına özgü bir tarikat veya bu tarikat mensuplarının yaptıkları büyü:VOODOO
Haiti'de bir dağ:MACAYA
Haiti'de bir yanardağ:MACAYA
Hak ve adalete uygunluk:NASFET
Hakim, başat, başta gelenOMİNANT
Hakkari'de bir göl:GELYANA-BAY
Hakkari'nin eski adı:ÇÖLEMERİK
Hakkı devretme:TEMLİK
Haksız olarak alınan toprak, mal:ASABALIK
Haksızlık, kıygı:GADR-GADİR
Hala:BİBİ-ÇİÇE-EME
Halat gibi örülmüş iplik çilesi:TURA
Halat tellerinden saç gibi örülmüş olan ipALMASTRA
Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş bir usturmaça çeşidi:USTURMAÇA
Halay:TUTU
Halı dokunurken iplik düğümlerini sıkıştırma tarağı:KİRKİT
Halı kilim gibi şeylerde şekillerin dışında kalan kısımİPLİK
Halı kilimi örgüsünün sökülmemesi için saçaklarından dip kısmında yapılan örgü:ÇİTİ
Halı sahaOLİGRAS
Halı ve jakar dokuma sanayinde çözgü ipliği:KORD
Halı ve seccade üzerindeki işleme:OYU
Halı, kilim veya bez dokunan aaagah:ISDAR-ISTAR-HANA-HAMA
Halıcılıkta iplik düğümlerini sıkıştırma topağı:KİRKİT
Halk arasında gezen haberler:CEVAİB
Halk edebiyatımızda bir ezgi türü:BOZLAK
Halk edebiyatımızda dört dizelik kıtalardan meydana gelen nazım şekillerinin genel adıÖRTLEME
Halk edebiyatımızda hece sayısı 7 ve 8 olan şiirlerin genel adı:KESİK
Halk edebiyatında aşk, özlem gibi duygusal konuları işleyen şiir türü:GÜZELLEME
Halk edebiyatında bir koşma türü:KAYABAŞI
Halk edebiyatında kan davaları veya aşk maceralarını konu alan tür:BOZLAK
Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizelere verilen ad:AYAK
Halk edebiyatında mahlas anlamında kullanılan sözcük:TAPŞIRMA
Halk edebiyatında uyağa verilen ad:AYAK
Halk öykülerinde giriş bölümüne verilen isimÖŞEME
Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türkülerEŞREV
Halk oylaması:REFERANDUM
Halk oyunlarından barda sıranın en sağında bulunan ve başı çeken kişi:BARBAŞI
Halk şairi:OZAN
Halk şiiri nazım şekliELİS
Halk şiirinde kafiye:AYAK
Halk tarafından sevilme, tutulmaOPÜLARİTE
Halk(esk.):BERAYA
Halk, topluluk:CUMHUR
Halka şeklinde zincirlenmiş bir sistem içeren hidrokarbonların genel adı:ANULEN
Halka, evir:BÖLÜT
Halkalar geçirilerek yapılmış veya zincirden örülmüş zırh:CEBE
HalkavcısıEMAGOG
Halkın İstanbul'daki yabancılara özellikle Fransızlara verdiği adİDONA
Hallacın pamuk ve yükü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç:YAY
Halojenler gurubunun dördüncü a:-):-):-):-)li olan yalın cisim:İYOT
Halterde kaldırılması gereken alet:BAR
Ham beze, keten bezine ve pamuklu beze verilen ad:KİRPAS
Ham demir madeninin eritildiği büyük ocak, fırın:HADDEHANE
Ham deriden yapılan köylü ayakkabısı:ÇARIK
Ham ile olgun arası:ALASULU-ALASU
Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse:KAZAZ
Ham ipek ibrişim:KAZ
Ham ipekten dokunuş bürümceğe pamuk ipliği katılarak elde edilen kumaş:HELALİ
Ham ipekten yapılmış astarlık kumaşOF
Ham kavun:KALE
Ham keten rengi:EKRU
Ham olarak yenilen badem, erik, kayısı gibi yemişler:ÇAĞLA
Ham petrolden çıkarılan ve 31 c'de eriyen bir tür mineral yağ:VAZELİN
Ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan çok uçucu, hafif akaryakıt:GAZOLİN
Ham üzüm:KORUK
Hamada kurulanmak için bele bağlanan geniş dokuma:KÖKNEÇ
Hamağı yatırılabilir konuma getirmek için başucuna ve ayak ucuna konulan ağaç:TIRAKA
Hamak sarılan incelere denir:NEVCET
Hamal semeri:ARKALIK
Hamalların yük taşırken kullandıkları arka yastığı:ARKALIK
Hamam böceği:KAKALAK
Hamam külhanı:ETTUN
Hamam ocağı:KÜLHAN

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com | Smf Destek